About us

Kammarmusiken som folkrörelse

Vår vision

Vi vill bidra till att befria människan ur samtidens instängande livskorridorer. Kulturen är kraftfält för aktivitet och vila, tillväxt och fördjupning. Framtiden är otänkbar utan en kultur som lyfter och frigör människan och mänskligheten. Vi vill skapa en folkrörelse kring kammarmusik.

Vår mission

Vårt bidrag till människors utveckling är kammarmusiken i dess mest virtuosa form.
Vårt uppdrag är att skapa en folkrörelse kring kammarmusik i både stora och små orter.
Vi öppnar upp oss för hela landet, liksom världen i stort, för att attrahera de bästa artisterna inom kammarmusiken. Men också för att sprida kunskap och upplevelser för att upprätta inspirationsflöden.
Vi arbetar aktivt med att överbrygga avstånd mellan publik och scen.
Vi strävar efter att och att minska ekonomiska hinder att möta världens största musiker.

Vår verksamhet

Old Ox Music (tidigare Aurora Music) är idag en av världens största arrangörer av festivaler och master classes med klassisk musik. Sen starten 2006 har de två grundarna Ola Larsson och Per Nyström producerat • mer snart 50 festivaler • som lockat över 120 000 besökare • som involverat 6 000 artister och musiker från 50 länder.

Verksamheten omfattar konserter med världsberömda musiker, ofta i kombination med master classes för avancerade studenter och unga professionella musiker. Kurt Masur, Krzysztof Penderecki, Midori, Leonidas Kavakos, Sarah Chang, Mischa Maisky, Elisabeth Leonskaya, Jukka Pekka Saraste är några av de världsberömda artister som Old Ox har engagerat.

Old Ox Music är en icke-vinstdrivande förening. Dess inkomster kommer från offentliga medel, konsertbiljetter och privata donationer.

Våra festivaler är födda ur kärleken till den klassiska musiken. Med en ambition att sprida den bästa musiken, den vi tycker om, även till mindre platser. Vi vill skapa möten mellan människor och den klassiska musiken. Möten mellan artister som framför och människor som lyssnar. Möten mellan artister från världens alla hörn. Och i direkta möten med världsartister berika och utveckla artister från hela världen.

Vårt Credo

Vi tror att musiken har en kraft som kan betvinga gränser och förena människor från olika kulturer. Vi tror att musiken har förmågan att skymma olikheter och förena oss i lyssnandet. Vi tror att vi blir till i musiken.

Om någon tycker att vi är besatta så tar vi det med jämnmod. För i så fall är det något vi delar med alla de världsartister som kommer till våra festivaler. Liksom alla de tusentals besökare som finner vägen till personliga upplevelser genom Old Ox-festivalerna.