Om oss

 

 

Ola Larsson
General Manager –  Kammarmusikens Vänner
+46 (0)706 54 12 50,  ola@k-v.se

Den klassiska musiken är för mig ett grundämne och något som format mig som människa.
De personliga, starka och djupa upplevelserna den klassiska musiken ger mig är något som jag omöjligt kan ersätta med annat.

Det är samtidigt omvälvande och starkt kontemplativa upplevelser som jag omöjligt kan förhålla mig likgiltig till.
Jag ser som mitt absoluta kall att på ett eller annat sätt hjälpa andra människor till att känna något i närheten av det jag har förmånen att göra.
Jag är fullständigt övertygad om att om en människa får tillgång till dessa upplevelser så kommer hen att, om inte bli en bättre människa, så i alla fall en betydligt mer fasetterad sådan.
På ett sett är det bara en typ av bildning, eller resurs om man så vill, som jag ser som mitt uppdrag att hjälpa andra till.

För mig att tex lyssna på Bachs Matteuspassion i en trång kyrka, eller svettig kammarmusik av Brahms, eller den överlägsne Mozarts pianokonserter är något som varje gång utmanar min personlighet.

Ganska ofta i mitt arbete med Kammarmusikens Vänner möter jag människor som faktiskt fått uppleva något av detta.
När jag kan se det i deras ögonvrå och där orden tar slut så är all mödan belönad för mig.

————————

Per Nyström
Solocellist och Artistic advisor
+46 (0)708 19 43 47,  per@k-v.se

”Musiken kommer från livet självt. Musikens språk kan förstås av alla.
Därför förenar musiken oss och kan ge upplevelser som berör oss som människor så att vi bättre förstår oss själva  och varandra.
Vi får en möjlighet att vidareutveckla och gestalta våra liv.
I konsertupplevelsen sker skapandet här och nu och musiken, musikerna och publiken spelar i ögonblicket lika stor roll för skapandet.
Du är medverkande i konstverket och i kammarmusikens intima format kommer du riktigt nära.

Konst är berättelsen om något, i musiken blir du som publik en individuell del av det berättandet.

Välkomna till musiken!”