Kontakt

Om föreningen Kammarmusikens Vänner

Kammarmusikens Vänner (tidigare Old Ox Music, Aurora Music, Nordiska Kammarmusikföreningen) är namnet på vår verksamhet drivs som en ideell förening. Föreningens huvuduppgift är att lyfta fram och levandegöra kammarmusiken för människor inte bara i stora städer utan också på mindre orter. Detta genom att arrangera betydande konsertprogram och festivaler med musikvärldens främsta artister och dessutom med olika bildningsprojekt.

Kontakt

 


Ola Larsson
General Manager – Kammarmusikens Vänner
+46 (0)706 54 12 50
ola@k-v.se

Per Nyström
Principal Cellist & Artistic advisor
– Kammarmusikens Vänner
+46 (0)708 19 43 47
per@k-v.se