Styrelsen

Vi vill berika människors kulturupplevelser!

Vi vet att kammarmusiken berikar människor. I den tanken har vi alltid varit överens med Kammarmusikens Vänner. Vi har också imponerats över det oförtröttliga arbetet att föra ut den bästa musiken i både små och stora städer.

Vi har alla stått nära Kammarmusikens Vänner under lång tid. Det är med stolthet och stort engagemang vi verkar som styrelsemedlemmar, och bidrar med våra olika kompetenser, för att vidareutveckla en av den klassiska musikens viktigaste och mest framgångsrika initiativ på decennier.

Kammarmusikens Vänner

Styrelsen


Staffan Scheja
Ordförande

 

 

 

 

Ola Larsson
Vice ordförande & General Manager

Bo Knutsson
Ledamot

Per Nyström
Ledamot & Artistic advisor

Bo Plars
Ledamot

Annika Holmkvist
Ledamot/kassör