Ola och Per

Tillbaka till festivalsidan

 

”Vårt uppdrag är att under några
festivaldagar förvandla en liten kyrka
eller en samlingslokal till en skimrande
scen med världens största artister inom
klassisk musik. Hela Sverige ska inte
bara leva, hela Sverige ska kunna lyssna.”
Ola Larsson,

Ola Larsson
General Manager, Kammarmusikens Vänner

 

 

————————

”Musiken kommer från livet självt. Musikens språk kan förstås av alla.
Därför förenar musiken oss och kan ge upplevelser som berör oss som människor så att vi bättre förstår oss själva  och varandra.
Vi får en möjlighet att vidareutveckla och gestalta våra liv.
I konsertupplevelsen sker skapandet här och nu och musiken, musikerna och publiken spelar i ögonblicket lika stor roll för skapandet.
Du är medverkande i konstverket och i kammarmusikens intima format kommer du riktigt nära.

Konst är berättelsen om något, i musiken blir du som publik en individuell del av det berättandet.

Välkomna till musiken!”

Per Nyström
Solocellist och Artistic advisor