Välkommen till Roslagens Kammarmusikfestival

Platsen är alltid en del av upplevelsen.
Därför kan de stora känslorna inte rymmas enbart i konsertsalar.
De kräver ett helt land

Mitt i högsommaren startar vi en årligt återkommande festival i Roslagen.
I en miljö som inspirerat konstnärer, författare, poeter och inte minst musiker under århundraden.
Sverige är det land som har flest öar i hela världen och i Roslagen skapar de en magisk skärgård som är en av
Nordens mest tydliga och älskade platser.

Inte minst som sommarupplevelse för svenskar och som ett exotiskt resmål för andra.

”Jag liksom miljoner andra älskar skärgården. och Roslagen. Att välkomna publik och världsberömda musiker till denna unika miljö mitt i sommaren
känns på alla sätt oemotståndligt.
Det ligger dessutom helt i linje med vårt viktigaste uppdrag nämligen att föra ut den klassiska musiken.
Till fler orter och ny publik, inte bara i storstäderna.
Hela Sverige ska inte bara leva, hela Sverige ska kunna lyssna.”

Välkommen till urpremiären för Roslagens Kammarmusikfestival 2022

Ola Larsson
General Manager, Kammarmusikens Vänner

————————

”Musiken kommer från livet självt. Musikens språk kan förstås av alla.
Därför förenar musiken oss och kan ge upplevelser som berör oss som människor så att vi bättre förstår oss själva  och varandra.
Vi får en möjlighet att vidareutveckla och gestalta våra liv.
I konsertupplevelsen sker skapandet här och nu och musiken, musikerna och publiken spelar i ögonblicket lika stor roll för skapandet.
Du är medverkande i konstverket och i kammarmusikens intima format kommer du riktigt nära.

Konst är berättelsen om något, i musiken blir du som publik en individuell del av det berättandet.

Välkomna till musiken!”

Per Nyström
Solocellist och Artistic advisor